Europa libertăţii: Schengen – Lupta e grea, dar o vom câştiga!

Ai stat la cozi interminabile în vămi, ai pierdut timp şi bani, ai stat departe de familie.

Libera circulaţie în spaţiul Schengen nu este un cadou, ci un drept pe care românii l-au câştigat pe banii şi munca lor.

Este prioritatea noastră ca tu să te bucuri, în sfârşit, de acest drept.

Aderarea României la spațiul Schengen reprezintă deopotrivă un drept și o obligație asumate prin Tratatul de Aderarea la UE.

Prin contribuția sa la eforturile comune de abordare a noilor provocări în materie de securitate, România a demonstrat că este un furnizor de securitate real pentru UE și că este în măsură să asigure,

în mod eficient, protecția frontierelor externe ale UE. Astfel, de fiecare dată, România a insistat să participe, împreună cu statele care pun în aplicare integral acquis-ul Schengen, la aplicarea integrală a noilor instrumente de securitate în beneficiul tuturor statelor membre.

Perspectiva aderării României la spațiul Schengen și a aplicării integrale de către țara noastră a prevederilor acquis-ului Schengen este încă supusă unor condiții politice subiective, cu toate că am asigurat securitatea frontierelor externe și a reușit să finalizeze într-un mod profesionist toate condițiile tehnice, politice și administrative necesare.

România a înregistrat progrese impresionante la nivel tehnic în privința implementării acquis-ului Schengen;

Criteriile prevăzute în acquis-ul Schengen au fost recunoscute încă de la 9 iunie 2011, când Parlamentul European a avizat favorabil proiectul Deciziei privind aderarea României, iar Consiliul European din 13-14 decembrie 2012 a confirmat finalizarea cu succes a tuturor măsurilor

Rapoartele misiunilor de evaluare succesive au concluzionat că România îndeplinește toate criteriile prevăzute de legislația care reglementează aderarea la Spațiul Schengen și funcționarea acestuia

Ca urmare a deciziei Consiliului, de la 1 august 2018 am obținut accesul integral la Sistemul de Informații Schengen (SIS)

Pentru europarlamentarii ALDE accesul imediat al României la spațiul Schengen, ca membru cu drepturi depline rămâne o prioritate.

Eliminarea controalelor la frontieră va facilita libera circulație a persoanelor, mărfurilor, capitalurilor și serviciilor iar europarlamentarii ALDE vor depune toate eforturile politice necesare pentru ca o decizie în acest sen să fie adoptată în cel mai scurt timp pentru a putea elimina.

În prezent, menținerea controalelor generează efecte negative pentru toți transportatorii.

Se vor implica în toate discuțiile la nivelul UE care vizează îmbunătățirea spațiului Schengen și vor susține obiectivul comun de a consolida spațiul Schengen într-un mod pe deplin funcțional.