Europa competitivă – Şi noi putem fi cei mai buni!

Trebuie să primeşti subvenţii egale cu cele de care se bucură agricultorii din alte state membre UE pentru că nu munceşti mai puţin decât ei.

Produsele tale trebuie să fie competitive pe piaţa europeană.

Tu ţine-te de treabă, iar noi vom avea grija ca banii să ajungă la tine.

România, prin reformele politice și economice pe care și le-a asumat în ultimii ani, a devenit mai competitivă, mai prosperă și mai dinamică, reușind să reducă semnificativ diferențele economice și sociale în comparație cu media UE.

Conform datelor, ultimele date Eurostat, economia României se clasează pe un loc mult mai bun în Uniunea Europeană, reprezentând 1,23% din economia UE în privinţa PIB-ul exprimat în euro (valoarea nominală), depășind astfel Grecia, Portugalia și chiar Cehia. Concret, România intră în prima jumătate a plutonului de state membre UE importante care au o contribuție între 0,5% și 2% din PIB-ul UE, confirmând astfel faptul că economia a devenit competitivă.

În anul 2018, PIB-ul pe locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare a depășit 200 mld. EUR. În termeni nominali, PIB în 2018 a crescut cu 83,8 mld. lei în comparație cu anul 2017. În anul 2016 sporul a fost de 52,5 mld lei. Din punct de vedere al convergenței reale a produsului intern brut (PIB) pe locuitor exprimat prin puterea de cumpărare standard (PCS), evaluată prin decalajele faţă de media europeană (încă UE-28), România tinde să ajungă la un orizont de 70% din media europeană, comparativ cu 58% în anul 2016, în jur de 60% în 2017.

Prin creșterea economică de 4,1 % realizată în mare măsură prin cele trei ramuri – industrie, agricultură și IT – se confirmă faptul că România a intrat în prima jumătate a statelor membre importante.

Exporturile românești de bunuri au înregistrat o valoare record de 67,7 mld. Euro, ceea ce se traduce într-o creștere de 8,1% comparativ cu anul 2017. Peste 70% din exporturile românești au fost destinate pieței europene, având ca parteneri comerciali Franța, Italia și Germania, ceea ce a făcut ca exporturile intra-comunitare să cunoască o rată de creștere dublă față de media UE (9,5% comparativ cu 4,9%);

În anul 2018, investițiile străine directe (ISD) au ajuns la 4,93 mld. EUR, comparativ cu 2017 când au înregistrat o valoare de 4,79 mld. EUR și 4,51 mld. EUR în 2016. Capitatul străin a fost îndreptat către prelucrarea ţiţeiului, produse chimice, cauciuc şi mase plastice precum şi către industria mijloacelor de transport. Europarlamentarii ALDE vor continua să propună o strategie de atragere a investițiilor străine directe și să dezvoltăm un cadru legislativ flexibil și măsuri necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv;

În anul 2018, producția industrială a crescut cu 4,3%, situând România, alături de Slovacia pe locul 5, la nivelul întregii Uniuni. O evoluția pozitivă a avut și cifra de afaceri din industrie care a crescut cu 11,8% datorită industriilor prelucrătoare, a bunurilor de capital și energetică.

Europarlamentarii ALDE vor continua să susțină toate proiectele economice menite să ducă România la un nivel de dezvoltare și bunăstare asemănător cu cele mai importate state europene prin următoarele angajamente:

Vor susține interesele operatorilor economici români, mai ales ale întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel încât acestea să valorifice oportunitățile existente și să devină mai competitive la nivelul UE.

Vor promova noi proiecte concrete pentru a coordona mai bine politicile naționale și europene în scopul creșterii economice inteligente, sustenabile și favorabile atingerii standardelor europene pentru dezvoltarea calității vieții;

Vor continua să încurajeze dezvoltarea unui mediu politic care să susțină stabilitatea și predictibilitatea sistemului fiscal, precum și asigurarea unui dialog onest și echilibrat cu investitori străini;

Vor pleda pentru ca sectorul industrial din România şi sectorul de cercetare tehnologică să aibă şanse reale de dezvoltare în peisajul european.

Un punct central pe agenda politică ALDE este dezvoltarea antreprenoriatului, deopotrivă la nivel micro, prin stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), cât și la nivel macro, prin implicațiile pe care libera iniţiativă le are în progresul economic general al României, stimulând atât piaţa forţei de muncă, cât şi piaţa de produse.

Economia românească bazată și pe antreprenoriat devine mai competitivă și mai dinamică.

Astfel, o idee de succes aplicată întru-un sector cu productivitate scăzută poate reforma și revoluționa modul de producție, obținând în final un sector reformat și performant, cu un nou produs sau serviciu cu randament ridicat.

Prin stimularea înființării de noi afaceri și susținerea inițiativelor de inovare a mediului privat, România se va conecta şi mai mult la rolul pe care antreprenorii îl dețin în dezvoltarea mediului economic, social și cultural unde aceștia activează. În același timp,

antreprenorii au nevoie de un cadru predictibil și transparent în care să-și poată desfășura, pe termen lung, activitățile. Deschiderea și colaborarea între toate părțile implicate conduc la un rezultat predictibil: dezvoltare de lungă durată prin inovare și recunoașterea dezvoltării unui business educat la nivel local, regional, național și, de ce nu, la nivel european.

De aceea, europarlamentarii ALDE vin în sprijinul antreprenorilor cu următoarele măsuri concrete:

Promovarea unui dialog echilibrat cu piețele financiare pentru a finanța companiile mici și mijlocii și pentru a sprijini tinerii întreprinzători care doresc să-şi pună în aplicare ideile de afaceri, prin injectarea necesară a capitalului financiar;

Informarea constantă a tinerilor antreprenori despre Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS), instituție ce ar putea ajuta întreprinderile mici și mijlocii, precum și pe cele nou înființate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

Elaborarea unei strategii prin care IMM–urile să atragă mai uşor fondurile europene specifice fiecărui domeniu de activitate. Reducerea complexității administrative a cadrului de reglementare a fondurilor structurale este de o importanță majoră, deoarece poate avea un impact considerabil asupra activității antreprenoriale.

Pentru europarlamentarii ALDE creșterea producției și a randamentului agricol sunt obiective de interes național pe care vor continua să le susțină constant în toate mediile politice și instituționale deopotrivă naționale și europene.

România a obținut producții record la mai multe culturi. În acest sens, în anul 2018 următoarele programe au fost implementate cu succes:

Prin programul “Refacerea și extinderea sistemului de irigații” peste 10 000 de hectare au fost irigate și 1028 de km de canale au fost umplute cu apă. Acest obiectiv a fost posibil datorită investițiilor în amenajarea sistemelor de irigare și a stațiilor de pompare;

Programul “Apa gratuită până la stația de punere sub presiune” a facilitat accesul fermierilor la apa de irigare;

Datorită investițiilor din programul “Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor” producția agricolă a crescut substanțial iar pierderile au fost diminuate;

Prin “Programul de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat”, în anul 2018, au crescut deopotrivă producția și volumul de marfă necesar pieței;

Programul “Tomate în spații protejate” a fost un real succes. Peste 16 550 de legumicultori au fost înscriși, iar în ambele cicluri au fost livrate în jur de 100 000 de tone de roșii pe piața internă

Prin programul “Sprijinirea colectării și comercializării lânii” s-au colectat peste 14.274 de tone lână

Prin programul “Sprijin suine rasele Bazna și Mangalița” au fost acordate subvenții consistente producătorilor de genetică

Prin programul “Reorganizarea unităților de cercetare” s-a stimulat cercetarea aplicativă și introducerea de noi tehnologii în ferme, reorganizându-se în același timp 43 de unități de cercetare

Prin “Programul de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale” se continuă activitățile de menținere a tradițiilor privind obținerea unor produse ecologice.